Terminy

Zgłoszenie uczestnictwa (Rejestracja)

Nadsyłanie streszczeń

Wniesienie opłaty               

Nadsyłanie pełnych tekstów referatów
                                                  

30.04.2022 (nowy termin)

30.04.2022

30.05.2022

od zakwalifikowania do
30.10.2022