Opłata konferencyjna zawiera opłatę hotelową.

Opłata konferencyjna obejmuje:

  • materiały konferencyjne
  • wyżywienie
  • zakwaterowanie
  • program socjalny
  • opublikowanie referatu w czasopiśmie
  • udział w warsztatach

Opłatę konferencyjną należy wnosić na konto Polskiego Towarzystwa Ceramicznego
Bank: Raiffeisen Polbank:

Nr konta: 76 1750 0012 0000 0000 2371 9697

Tytuł przelewu: Konferencja XL JST, imię i nazwisko uczestnika