Przewodniczący konferencji

dr hab. inż. Marcin Kot, prof. AGH

Wiceprzewodniczący

dr hab. inż. Sławomir Zimowski, prof. AGH
dr hab. inż. Janusz Krawczyk, prof. AGH

Komitet Organizacyjny Konferencji

Przewodnicząca: dr inż. Joanna Augustyn-Nadzieja

Sekretarz: mgr inż. Kinga Chronowska-Przywara

Członkowie komitetu
dr inż. Łukasz Bojko
mgr inż. Cezary Drenda
mgr inż. Łukasz Frocisz
mgr inż. Jolanta Krupa
mgr inż. Przemysław Nosal
mgr inż. Piotr Osada
mgr inż. Mateusz Otto
mgr inż. Barbara Stępień
dr inż. Yuliia Tarasevych
dr inż. Mariusz Warzecha
mgr inż. Grzegorz Wiązania