Komitet Naukowy

Dzierwa Andrzej (Politechnika Rzeszowska)
Góźdź Stanisław (Świętokrzyskie Centrum Onkologii)
Horak Wojciech (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)
Józef Gawlik (Politechnika Krakowska)
Kalandyk Barbara (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)
Kowalewski Piotr (Politechnika Wrocławska)
Krzyszkowski Andrzej (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Radomiu)
Krawczyk Janusz (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)
Kot Marcin (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)
Kulczycki Andrzej (Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych w Warszawie)
Lidia Gałda (Politechnika Rzeszowska)
Łatka Leszek (Politechnika Wrocławska)
Łubiński Jacek (Politechnika Gdańska)
Madej Monika (Politechnika Świętokrzyska)
Michalczewski Remigiusz (Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji)
Napiórkowski Jerzy (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Niemczewska-Wójcik Magdalena (Politechnika Krakowska)
Niewczas Agata (Uniwersytet Medyczny w Lublinie)
Ozimina Dariusz (Politechnika Świętokrzyska)
Pawlus Paweł (Politechnika Rzeszowska)
Piekoszewski Witold (Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji)
Przepiórka Jacek (Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu)
Radek Norbert (Politechnika Świętokrzyska)
Szczerek Marian (Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji)
Sęp Jarosław (Politechnika Rzeszowska)
Stachowiak Arkadiusz (Politechnika Poznańska)
Styp-Rekowski Michał (Bydgoska Szkoła Wyższa)
Szczęch Marcin (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)
Tuszyński Waldemar (Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji)
Wasilczuk Michał (Politechnika Gdańska)
Wieczorowski Michał (Politechnika Poznańska)
Wieleba Wojciech (Politechnika Wrocławska)
Wierzcholski Krzysztof (Politechnika Koszalińska)
Wysokińska-Miszczuk Joanna (Uniwersytet Medyczny w Lublinie)
Zimowski Sławomir (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)
Zwierzycki Wiesław (Politechnika Poznańska)