Komitet Honorowy

prof. dr hab. inż. Jerzy Lis
Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
prof. dr hab. inż. Marian Szczerek
Prezes  Polskiego  Towarzystwa  Tribologicznego
prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk
Przewodniczący  Komitetu  Budowy Maszyn PAN
prof. dr hab. inż. Zbigniew Pędzich
Prezes Polskiego Towarzystwa Ceramicznego