Harmonogram konferencji zostanie udostępniony po zebraniu i ocenie propozycji wystąpień.