Streszczenia

Streszczenia należy przygotować:
– w języku polskim
– 120-200 słów
– przesłać najpóźniej do 30.04.2022 r. na adres tribologia2022@agh.edu.pl
Streszczenie powinno być przygotowane na szablonie dostępnym powyżej.

Referaty

Zaakceptowane referaty zostaną przedstawione na sesjach plenarnych.
Publikacja przyjętych referatów w:
– materiałach konferencyjnych
– czasopiśmie: Tribologia (70 pkt)
Teksty autorów:
– przygotować zgodnie z wytycznymi redakcji czasopisma
– podlegają recenzji zgodnie z przyjętą przez wydawnictwo procedurą
Uczestnicy Konferencji, którym zależy na publikacji referatu w Tribologii w 2022 r., powinni je przesłać jak najszybciej po zakwalifikowaniu przez Organizatorów. Warunkiem wydrukowania jest wniesienie opłaty konferencyjnej.